نگاهی دقیق به مایکروویو

نگاهی دقیق به مایکروویو ، در این مطلب قصد داریم به صورت جزئی مایکروویو و عاملی که باعث گرم شدن مواد در این دستگاه میشود را شرح دهیم . مایکروویو چیست ؟ مایکروویو اسامی مختلفی دارد اعم از اجاق میکروویو یا مایکروویو یا مایکروفر یا تندپز که نوعی اجاق گاز است که از راه تابش [...]