ارورهای ماشین لباسشویی آاگ

نمایندگی تعمیرات لباسشویی آاگ AEG

02126703206 _ 02126703208

02186126974 _ 02186126815

تعمیر ماشین لباسشویی آاگ

بررسی کد خطای یا ارورهای ماشین لباسشویی آاگ AEG

با استفاده از موارد زیر می توانید و با مشاوره رایگان کارشناسان مرکز خدمات آدین به راحتی ارورهای لباسشویی آاگ AEG را تشخیص دهید و آنها را برطرف نمایید.

ERROR کد خطا یا ارور E11 لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
E11 آب وارد دستگاه نمی شود .

ERROR رفع کد خطا یا ارور E11 لباسشویی آاگ AEG

 • لوله ورودی آب و شیلنگ های ورودی را بررسی نمایید .

ERROR کد خطا یا ارور E12 لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
E12 آب وارد دستگاه نمی شود .

ERROR رفع کد خطا یا ارور E12 لباسشویی آاگ AEG

 • لوله ورودی آب و شیلنگ های ورودی را بررسی نمایید .
 • شیر برقی سوخته .

ERROR کد خطا یا ارور E13  لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
E13 سنسور فشار ایراد دارد .

ERROR رفع کد خطا یا ارور E13 ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • سنسور فشار آب کار نمی کند آن را بررسی کنید.
 • اهم سنسور را با اهم متر اندازه بگیرید.
 • سنسور فشار را تعویض نمایید.

ERROR کد خطا یا ارور E21 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
E21 تخلیه آب ماشین لباسشویی ایراد دارد.

ERROR رفع کد خطا یا ارور E21 لباسشویی آاگ AEG

 • خروجی آب مشکل دارد و یا پمپ تخلیه سوخته .

ERROR کد خطا یا ارور E22 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
E22  ورودی آب مشکل دارد .

ERROR رفع کد خطا یا ارور E22 لباسشویی آاگ AEG

 • لوله ورودی آب و شیلنگ های ورودی را بررسی نمایید .
 • شیر برقی سوخته .

ERROR کد خطا یا ارور E23 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
E23 خروجی آب مشکل دارد .

ERROR رفع کد خطا یا ارور E23  لباسشویی آاگ AEG

 • لوله های خروجی را بررسی کنید احتمال سوختن پمپ تخلیه .

ERROR کد خطا یا ارور لباسشویی آاگ AEG مدل Lavamot

ERROR کد خطا یا ارور C0 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
C0 سنسور فشار ایراد دارد .

ERROR رفع کد خطا یا ارور c0 ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • با نمایندگی تماس بگیرید.

ERROR کد خطا یا ارور C1 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
C1 آب وارد دستگاه نمی شود .

ERROR رفع کد خطا یا ارور c1 لباسشویی آاگ AEG

 • لوله ها و شیلنگ های آب ورودی کنترل شود. احتمال سوختن شیر برقی .

ERROR کد خطا یا ارور C2 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
C2 تخلیه آب مشکل دارد.

ERROR رفع کد خطا یا ارور c2 لباسشویی آاگ AEG

 • شیلنگ خروجی و فیلتر تخلیه را کنترل کنید .
 • اگر پمپ تخلیه سوخته آن را تعویض کنید .

ERROR کد خطا یا ارور C3 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
C3 میکروسوئیچ ایمنی .

ERROR رفع کد خطا یا ارور c3 ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • پمپ تخلیه آسیب دیده .
 • برد ایراد دارد .

ERROR کد خطا یا ارور C4 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
C4 پمپ تخلیه ایراد دارد.

ERROR رفع کد خطا یا ارور c4 لباسشویی آاگ AEG

 • پمپ تخلیه را تعویض نمایید.

ERROR کد خطا یا ارور C5 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
C5 سنسور حرارتی موتور فعال شده است.

ERROR رفع کد خطا یا ارور c5 لباسشویی آاگ AEG

 • موتور اصلی باید باز و تعمیر شود.

ERROR کد خطا یا ارور C6 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
C6  سنسور فشار فعال شده است.

ERROR رفع کد خطا یا ارور c6 لباسشویی آاگ AEG

طریقه رفع کد خطا یا ارور c6 ماشین لباسشویی آاگ به قرار زیر است:

 • مقدار اهم سنسور را با اهم متر اندازه بگیرید .
 • هیدروستات یا سنسور فشار را تعویض نمایید.

ERROR کد خطا یا ارور C7 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
C7 المنت دستگاه ایراد دارد.

ERROR رفع کد خطا یا ارور c7 ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • المنت و سنسور المنت را بررسی کنید .

ERROR کد خطا یا ارور C8 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
C0 سنسور دما NTC ایراد دارد.

ERROR رفع کد خطا یا ارور c8 ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • سنسور دما و سیم کشی را کنترل نمایید .

ERROR کد خطا یا ارور C9 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
C9 تاکوی موتور ایراد دارد.

ERROR رفع کد خطا یا ارور c9 لباسشویی آاگ AEG

 • کنترل سرعت موتور و سیم ها بررسی کنید.
 • تاخو موتور را تعویض کنید .

ERROR کد خطا یا ارور CA ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
CA موتور خراب شده است.

ERROR رفع کد خطا یا ارور ca لباسشویی آاگ AEG

 • ماژول اصلی باید تعویض شود.

ERROR کد خطا یا ارور CB ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
CB دستگاه نشتی آب دارد .

ERROR رفع کد خطا یا ارور cb  لباسشویی آاگ AEG

 • شیر ورودی آب را چک کنید.
 • سنسور آب را چک نمایید.

ERROR کد خطا یا ارور CC ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
CC ترانزیستور MOS – FET خراب است.

ERROR رفع کد خطا یا ارور cc لباسشویی آاگ AEG

 • موتور تعویض شود.

ERROR کد خطا یا ارور CD ماشین لباسشویی آاگ

ارور دلیل ارور
CD میکروسویچ درب خراب است.

ERROR رفع کد خطا یا ارور cd ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • میکروسویچ درب تعویض شود.احتمال آسیب به برد اصلی.

ERROR کد خطا یا ارور CF ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
CF ماژول اصلی تنظیم نیست .

رفع کد خطا یا ارور ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • کنترل الکتریکی ماژول باید عوض شود.
 • تعویض یا تعمیر برد.

ERROR کد خطا یا ارور لباسشویی آاگ AEG مدل L6FBI842N

ERROR کد خطا یا ارور F1 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
F1 آب وارد دستگاه نمی شود .

ERROR رفع کد یا ارور f1 لباسشویی آاگ AEG

 • شیلنگ ورودی و شیر آب را بررسی نمایید .
 • تعویض شیر برقی .

ERROR کد خطا یا ارور F2 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
F2 پمپ تخلیه خراب شده است.

ERROR رفع کد خطا یا ارور f2 ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • پمپ تخلیه تعویض شود.

ERROR کد خطا یا ارور F3 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
F3 تنظیم سنسور فشار آب به هم خورده است.

ERROR رفع کد خطا یا ارور f3 لباسشویی آاگ AEG

 • سنسور سطح آب دستگاه تنظیم شود.
 • هیدروستات تعویض شود .

ERROR کد خطا یا ارور F7 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
F7  المنت ایراد دارد.

ERROR رفع کد خطا یا ارور f7 لباسشویی آاگ AEG

 • المنت تعویض شود .

ERROR کد خطا یا ارور F8 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
F8 سنسور NTC یا ترموستات خراب است.

ERROR رفع کد خطا یا ارور f8 ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • سنسور تست و در صورت نیاز تعویض شود.

ERROR کد خطا یا ارور E20 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
E20 پمپ تخلیه ایراد دارد .

ERROR رفع کد خطا یا ارور E20 ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • پمپ تخلیه را تعویض نمایید.
 • برد اصلی را بررسی کرده در صورت نیاز تعمیر کنید.

کد خطا یا ارور E40 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
E40 میکروسوییچ درب خراب شده است.

ERROR رفع کد خطا یا ارور E40 ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • قفل درب بررسی شود و در صورت نیاز میکروسوییچ  تعویض شود.

ERROR کد خطا یا ارور E10 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
E10  آب وارد دستگاه نمی شود.

ERROR رفع کد خطا یا ارور E10 لباسشویی آاگ AEG

 • فشار آب ورودی کنترل کنید.
 • شیر برقی را تعویض نمایید.

ERROR کد خطا یا ارور E31 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
E31 سنسور فشار ایراد دارد.

ERROR رفع کد خطا یا ارور E31 لباسشویی آاگ AEG

 • سنسور فشار را تعویض کنید.

ERROR کد خطا یا ارور E35 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
E35  نشتی آب از دستگاه .

ERROR رفع کد خطا یا ارور E35 لباسشویی آاگ AEG

 • هیدروستات را بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید.

ERROR کد خطا یا ارور E38 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
E38 محفظه سنسور فشار مسدود است.

ERROR رفع کد خطا یا ارور E38 لباسشویی آاگ AEG

 • محفظه سنسور فشار را بررسی نمایید.
 • سنسور فشار را تعویض نمایید.

ERROR کد خطا یا ارور 3A ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
3A سنسور المنت ایراد دارد.

ERROR رفع کد خطا یا ارور 3A لباسشویی آاگ AEG

 •  سنسور دمای اب تعویض شود.

ERROR کد خطا یا ارور 41 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
41 گیر کردن قفل درب لباسشویی .

ERROR رفع کد خطا یا ارور 41 لباسشویی آاگ AEG

 • میکروسویچ درب را تعویض نمایید .

ERROR کد خطا یا ارور 42 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
42  درب لباسشویی قفل نمی شود .

ERROR رفع کد خطا یا ارور 42 لباسشویی آاگ AEG

 • زبانه و قفل درب را بررسی نمایید.
 • میکروسویچ درب تعویض شود .

ERROR کد خطا یا ارور  43 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
43 قفل در ایراد دارد.

ERROR رفع کد خطا یا ارور 43 لباسشویی آاگ AEG

 • میکروسویچ درب تعویض شود .

ERROR کد خطا یا ارور  44 & 45 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
44-45  قفل درب ایراد دارد .

ERROR رفع کد خطا یا ارور 44 & 45 لباسشویی آاگ AEG

 • قفل درب و زبانه درب بررسی و در صورت نیاز میکروسویچ تعویض شود . احتمال خرابی برد اصلی.

ERROR کد خطا یا ارور 51 & 52 & 53 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
51-52-53 موتور لباسشویی ایراد دارد.

ERROR رفع کد خطا یا ارور 51 & 52 & 53 لباسشویی آاگ AEG

 • با نمایندگی تماس بگیرید.

ERROR کد خطا یا ارور 61 ماشین لباسشویی آاگ AEG 

ارور دلیل ارور
61  آب گرم نمی شود.

ERROR رفع کد خطا یا ارور 61 لباسشویی آاگ AEG

 • االمنت و سنسور المنت بررسی شوند.

ERROR کد خطا یا ارور 62 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
62  گرمای بیش از حد دستگاه .

ERROR رفع کد خطا یا ارور 62 لباسشویی آاگ AEG

 • دستگاه را خاموش نمایید و به دستگاه استراحت بدهید.
 • با نمایندگی تماس بگیرید.

ERROR کد خطا یا ارور 66 & 68 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
66-68  مشکل گرمایش آب

ERROR رفع کد خطا یا ارور 66 & 68 لباسشویی آاگ AEG

 • المنت و سنسور تست شود.
 • در صورت نیاز تعویض شود .

ERROR کد خطا یا ارور 69 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
69 المنت دچار مشکل شده است.

ERROR رفع کد خطا یا ارور 69  لباسشویی آاگ AEG

 • در صورت تکرار با نمایندگی تماس بگیرید.

ERROR کد خطا یا ارور 71 & 72 & 73 & 74 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
71 تا 74  سنسورها ایراد دارند .

ERROR رفع کد خطا یا ارور 71 & 74 لباسشویی آاگ AEG

 • تمامی سنسورهای معیوب تعویض شوند .

ERROR کد خطا یا ارور 82 & 83 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
82 و 83 سلکتور ایراد دارد.

ERROR رفع کد خطا یا ارور 82 & 83 لباسشویی آاگ AEG

 • دستگاه را خاموش و مجدد روشن کنید در صورت تکرار خطا با نمایندگی تماس بگیرید.

ERROR کد خطا یا ارور 91 & 92 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
91-92 مشکلات ارتباطی داخلی لباسشویی آاگ AEG .

ERROR رفع کد خطا یا ارور 91 & 92 لباسشویی آاگ AEG

 • اتصالات برد الکترونیکی چک نمایید.

ERROR کد خطا یا ارور 93 & 94 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
93-94  مشکل در برنامه برد.

ERROR رفع کد خطا یا ارور 93 & 94 لباسشویی آاگ AEG

 • ماشین لباسشویی را خاموش و روشن کنید.
 • در صورت بروز خطا از نمایندگی AEG در خواست کمک کنید.

ERROR کد خطا یا ارور 97 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
97 مشکل در برنامه .

ERROR رفع کد خطا یا ارور 97 لباسشویی آاگ AEG

 • ماشین لباسشویی را خاموش و روشن کنید.
 • در صورت بروز خطا از نمایندگی AEG در خواست کمک کنید.

ERROR کد خطا یا ارور EA1 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
EA1  درام یا دیگ ماشین لباسشویی اراد دارد.

ERROR کد خطا یا ارور EA6 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
EA6 قفل در ایراد دارد.

ERROR کد خطا یا ارور EC1 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
EC1
 • مشکل در آبگیری دستگاه .

ERROR رفع کد خطا یا ارور EC1 ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • شیر آب و شیلنگ ورودی چک شود.
 • شیر برقی لازم تعویض شود.

ERROR کد خطا  یا ارور ED6 & ED4 & ED1 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
ED6-ED4-ED1  سنسور های داخلی مشکل دارند

ERROR رفع کد خطا یا ارور ED6 & ED4 & ED1 ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • سنسور ها و برد اصلی را بررسی نمایید.

ERROR کد خطا یا ارور ED2 & ED3 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
ED2-ED3  مشکل در گرمایش آب.

ERROR رفع کد خطا یا ارور ED2 & ED3 ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • المنت و سنسور چک شود المنت معیوب تعویض شود.

ERROR کد خطا یا ارور EF1 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
EF1  خروجی آب مشکل دارد .

ERROR رفع کد خطا یا ارور EF1 ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • فیلتر و خروجی ها چک شوند .
 • از نمایندگی تعمیرات AEG کمک بگیرید .

ERROR کد خطا یا ارور EF2 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
EF2  مواد شوینده زیاد است .

ERROR رفع کد خطا یا ارور EF2 ماشین لباسشویی آاگ AEG

 •  جاپودری را تخلیه کنید.

ERROR کد خطا یا ارور EF4 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
EF4  فشار آب کم است .

ERROR رفع کد خطا یا ارور EA1ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • دلایل زیادی باعث می شود.
 • با نمایندگی تماس بگیرید.

ERROR کد خطا یا ارور EF5 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
EF5 زیاد بودن بار داخل لباسشویی .

ERROR رفع کد خطا یا ارور EF5 ماشین لباسشویی آاگ AEG

 • لباسشویی را خاموش کنید.
 • لباسها را کم کنید.
 • در صورت تکرار خطا با نمایندگی تماس بگیرید .

ERROR کد خطا یا ارور EH1 & EH2 & EH3 ماشین لباسشویی آاگ AEG

ارور دلیل ارور
EH1-EH2-EH3 نوسانات برق

ERROR رفع کد خطا یا ارور EH1 & EH2 & EH3 لباسشویی آاگ : AEG

 • سیم کشی را بررسی نمایید.
 • از مشاوران نمایندگی کمک بگیرید.

نمایندگی رسمی آاگ

اطلاعات تماس ما

شماره های تماس با مجموعه

021-26703206

021-26703208

021-86126815

021-86126974

تماس اضطراری

021-26703211

تماس

آدرس مجموعه

تهران،میدان هفت حوض خیابان جانبازان شرقی پلاک 550

شبکه های اجتماعی

Daily Views: 1